Malbork | Szkolenia BHP Gdynia, Kursy BHP Gdynia – Partner Dla Firm BHP i p.poż | Kursy BHP Gdynia | Partner Dla Firm | Szkolenia BHP Gdynia, Kursy BHP Gdynia - Partner Dla Firm

Współpraca

W ramach współpracy wykonujemy wszystkie obowiązki, które na służbę BHP nakłada Kodeks Pracy. Od momentu podpisania umowy świadczymy nadzór nad warunkami pracy jako zewnętrzna służba BHP. Z chwilą rozpoczęcia współpracy klientowi zostaje przydzielony odpowiedni dla niego zespół specjalistów.

 

Doradztwo

Przeprowadzamy okresowe kontrole stanu BHP oraz przedstawiamy wnioski mające na celu likwidację stwierdzonych braków i zagrożeń. Doradzamy w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz w zakresie doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Przeprowadzamy kontrole w zakresie przestrzegania przepisów oraz opracowujemy projekty przepisów wewnętrznych regulujących problematykę BHP i ochrony ppoż. Prowadzimy rejestry i kompletujemy dokumenty dotyczące wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych, a także wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, jak również sporządzamy dokumentacje powypadkowe.

Opracowujemy instrukcje stanowiskowe maszyn i urządzeń w zakresie BHP, sporządzamy sprawozdawczość statystyczną z zagadnień ochrony pracy.

 

Szkolenia

Prowadzimy wszystkie szkolenia z zakresu BHP: wstępne i okresowe, zarówno pracowników, jak i pracodawców, ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz dostosowywanie urządzeń i maszyn do minimalnych wymagań.

Szkolenia odbywają się w naszych siedzibach lub, z myślą o wygodzie i budżecie klientów, w ich siedzibach – brak kosztów dojazdu pracowników, krótszy czas poświęcony szkoleniu.

Szkolimy również metodą e-learning (samokształcenie kierowane).

 

Współpracujemy z państwowymi organami nadzoru: Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, Urzędem Dozoru Technicznego oraz Państwową Strażą Pożarną.

Oferta

– nadzór firm w zakresie BHP,

– szkolenia BHP – pracodawców i pracowników,

– szkolenia ppoż. – pracodawców i pracowników,

– szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

– ocena ryzyka zawodowego,

– opracowywanie instrukcji ogólnych BHP i stanowiskowych,

– udział w dochodzeniach powypadkowych,

– sporządzanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.

 

Cena za obsługę jest ustalana indywidualnie i uwzględnia specyfikę firmy klienta oraz zakres współpracy.

Kontakt

600 721 065

biuro@partner-dla-firm.pl

bhp gdynia