Malbork | Szkolenia BHP Gdynia, Kursy BHP Gdynia – Partner Dla Firm Polityka prywatności | Szkolenia BHP Gdynia, Kursy BHP Gdynia - Partner Dla Firm

Informujemy, że w Partner Dla Firm przetwarzane są dane osobowe. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

 

Kim jesteśmy

Administratorem danych jest Beata Nadarzyńska –  właścicielka Partner Dla Firm w Malborku (dalej będziemy używać skrótu Biuro). Adres naszej strony internetowej to: https://partner-dla-firm.pl.

Inspektorem Ochrony Danych jest Beata Nadarzyńska.

 

Cel przetwarzania danych

Dane, które przetwarzamy są niezbędne w celu realizacji zadań i obowiązków związanych z funkcjonowaniem Biura. Wykorzystujemy je w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług i realizowanych zadań.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy lub wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych. Przetwarzanie odbywa się również na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie lub jeśli jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Biura.

 

Udostępnianie danych

Przetwarzanych danych nie udostępniamy podmiotom trzecim, innym państwom lub organizacjom międzynarodowym. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa lub zawartej i wykonywanej umowy.

 

Okres przetwarzania danych

Państwa dane przetwarzamy do czasu zakończenia wykonywania umowy lub zgodnie z obowiązkiem prawnym, który określają przepisy szczegółowe.

 

Państwa prawa do swoich danych

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także cofnąć zgodę, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, skorzystać z prawa do przenoszenia danych lub z prawa do bycia zapomnianym. Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w sekretariacie Biura.  Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz celu ich przetwarzania. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.

 

Jak dbamy o Państwa dane

Administrator danych osobowych zwraca szczególną wagę na należyte zabezpieczenia danych oraz prawidłowe procesy ich przetwarzania. Dostosowujemy procedury oraz stosujemy nowoczesne rozwiązania techniczne w celu ochrony danych.

 

Nasze dane kontaktowe

Partner Dla Firm Beata Nadarzyńska

ul. Żeromskiego 4A/3

82-200 Malbork

tel. 55 613 26 85

e-mail: biuro@partner-dla-firm.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: partner_biuro@wp.pl

W przypadku rekrutacji do naszej firmy

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji i na potrzeby przyszłej rekrutacji przez okres 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego.

 

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

 

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Partner Dla Firm Beata Nadarzyńska, z siedzibą w Malborku dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji przez okres jednego roku.

bhp gdynia