Malbork | Szkolenia BHP Gdynia, Kursy BHP Gdynia – Partner Dla Firm Biuro rachunkowe | Malbork, Gdynia | Partner Dla Firm | Szkolenia BHP Gdynia, Kursy BHP Gdynia - Partner Dla Firm

Partner Dla Firm oferuje kompleksową obsługę księgową. Do dyspozycji klientów jest zespół profesjonalistów z 20 letnim doświadczeniem. Aby zagwarantować najwyższą jakość obsługi w naszej pracy stosujemy wielopoziomowy system kontroli zaksięgowanych dokumentów.

 

Działalność biura rachunkowego prowadzona jest w oparciu o Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów upoważniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Na bezpieczeństwo klientów wpływa polisa od odpowiedzialności cywilnej na wysoką kwotę.

W ramach współpracy istnieje możliwość odbioru dokumentów od klientów.

Oferta
– zakładanie i likwidacja działalności gospodarczej,
– prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów (uproszczona księgowość),
– prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość),
– rozliczanie osób opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym,
– ewidencja rejestrów dla celów prowadzenia rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),
– sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
– sporządzanie planów amortyzacji,
– rozliczanie indywidualnych klientów z osiągniętych dochodów (PIT),
– sporządzanie deklaracji i przelewów dla Urzędu Skarbowego.

 

Cena za usługi jest ustalana indywidualnie i uwzględnia specyfikę firmy klienta oraz nakład pracy niezbędny do profesjonalnego wykonania zlecenia.

Kontakt
600 721 065
biuro@partner-dla-firm.pl

bhp gdynia